top of page

Услуги

06. Лицензионни и разрешителни режими

Лицензионни и разрешителни режими

Предоставяме консултации на местни и чуждестранни юридически лица за лицензионните и разрешителните режими, необходими за извършване на търговската си дейност в България и Европейския съюз. Част от услугите ни в тази област са:

•    вътрешен и международен лицензионен режим за транспорт на товари и хора
•    регистрации на местни и чуждестранни компании в Камара на строителите в България по всички категории строежи;
•    регистрации по националното, европейското и международното законодателство на марки и патенти;
•    процедури за разрешения за работа на квалифицирани и неквалифицирани работници от трети страни спрямо приложимите режими на трудовата миграция;
•    процедури за пребиваване, българско гражданство и визови въпроси;
•    превод и заверка на частни и официални документи от страната и чужбина

bottom of page