top of page

Услуги

07. Сделки с недвижими имоти

Сделки с недвижими имоти

Използваме нашият дългогодишен опит, за да Ви помогнем относно всички правни и данъчни въпроси от интерес за инвеститора при сключването на една сделка, включително:

 

  • Предварително проучване и оценка на състоянието на недвижимите имоти;

  • Оказване на практическа помощ по време на процеса на придобиване до пълното и окончателно прехвърляне на правото на собственост върху целевите имоти;

  • Предложение за структура на сделките, изготвяне на възможни правни планове за придобиване на недвижими имоти, напр. чрез сделки с активи, сделки с акции, вноски в натура и др;

  • Консултиране относно данъчните последици, свързани с различните начини на придобиване;

  • Съдействие при преговори с финансови институции за финансиране на сделката;

  • Консултиране по процеса на изпълнение на строителство, включително изготвяне на проекти за строителство и споразумения, свързани със строителството, участие в преговори с изпълнители, подкрепа по въпроси на околната среда и др;

  • Подпомагане при постигане на рефинансиране на портфейли от имоти и осъществяване на процеси на преструктуриране, консултиране по въпросите, свързани с недвижимите имоти при преструктуриране и въпросите по несъстоятелност, включително изпълнение върху ценни книжа;

  • Консултиране при отдаване под наем, управление на активи и договорености за продажба.

bottom of page