top of page

Услуги

04. Трудова миграция

Глобален бизнес в България

Наясно сме, че в наши дни развиването на бизнес е глобално приключение и предизвикателство. Фирмите и организациите се нуждаят от интегрирани, бързи и внимателно изпълнени решения на проблемите на заетостта и имиграцията, когато работят през граница.

Притежаваме широта и задълбочен опит в прилагането на имиграционното и националното законодателство, за да предложи такива решения на различни мултинационални работодатели.
 

Визи, разрешителни за работа и пребиваване

С акцент върху спазването на законодателството, можем да ви помогнем да получите необходимите визи, разрешителни за работа и пребиваване, да определите приложимите категории визи и да допринесете за случването на тези процеси. Ние предлагаме ценни знания за това кои разпоредби на имиграционното законодателство работят по начин, удобен за имигрантите. Нашата цел е да предоставим юридически консултантски услуги, така че, доколкото е възможно, при назначаване на служители в България, да бъдат приложени в най-кратки срокове най-благоприятните за работодателя процедури. .

bottom of page